فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته اداری گلخانه نظری

سایت

صومعه سرا - گیلان

مشتری

مهندس کاظمی

تاریخ

بهار ۱۴۰۳

مساحت

۹۵ متر مربع

مدت زمان پروژه

۱۱ روز

ساختمان پیش ساخته اداری گلخانه نظری واقع در شهرستان صومعه سرا با طراحی متفاوت و کاربری اداری از پروژه های اخیر شرکت فضای پیش ساخت سبز بوده است .