فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته مسکونی با کاربری اتاق بازی

سایت

آیینه ورزان - دماوند

مشتری

جناب آقای دانش

تاریخ

بهار 1398

مساحت

۱۲۰متر مربع

مدت زمان پروژه

۱۹روز

پروژه ساختمان پیش ساخته آیینه ورزان دماوند با کاربری اتاق بازی احداث شد. جنس پوشش دیوار و سقف این ساختمان از ساندویچ پانل پلی یورتان دو رو ورق گالوانیزه با طرح چوب هست که در فضای باغ و طبیعت همخوانی جالبی ایجاد کرده است.