فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته بازارمیوه و تره بار پاسداران

سایت

پاسداران - تهران

مشتری

شهرداری منطقه یک

تاریخ

تابستان ۱۳۹۳

مساحت

۴۵۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۲۶ روز

یکی از پروژه های خاص شرکت GPS  بازار میوه و تره بار پیش ساخته بود. مدت زمان نصب کمتر از ۱۰ روز بود و همین امر باعث سرعت پیشرفت کل پروژه شد.
ساخت بازار میوه و تره بار به روش پیش ساخته یکی از مدرن ترین روش ها در حال حاضر در دنیا می باشد.