فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته آموزشی - مدارس دوره متوسطه

سایت

نایروبی - کنیا - آفریقا

مشتری

وزارت امور خارجه ایران -کنسولگری ایران در کنیا

تاریخ

بهار ۱۳۸۸

مساحت

۷۰۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۵۵ روز

پروژه بین المللی مدارس شهر نایروبی و کیسی در کشور کنیا برگی از افتخارات شرکت GPS در طول این سالهاست.
ایجاد فضای آموزشی برای کودکان افریقایی احساس خوب ایجاد و فراهم کردن امکان آموزش در تمام جهان لذتی وصف نشدنی برای ما بوده است.