فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه عملیات راهسازی لامرد- خنج

سایت

۱۵ کیلومتری شهرستان لامرد

مشتری

پایاب کوثر

تاریخ

تبستان ۱۳۸۹

مساحت

۱۰۹۷ متر مربع

مدت زمان پروژه

۵۲ روز

احداث بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ساختمان پیش ساخته با کاربری های مانند انباری – خوابگاه کارگری – خوابگاه کارشناسی – آزمایشگاه – خوابگاه سرپرست پروژه – دفتر اداری و نمازخانه برای تجهیزکارگاه پروژه عملیات راه سازی مسیر لامرد به خنج به سفارش شرکت پایاب کوثر در تابستان ۱۳۸۹ یکی از افتخارات و تجربیات شرکت GPS می باشد.