فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه اداری پتروشیمی چابهار

سایت

چابهار - سیستان و بلوچستان

مشتری

شرکت صاایران

تاریخ

تابستان ۱۳۸۹

مساحت

۲۷۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۲۶ روز

احداث ساختمان پیش ساخته اداری برای تجهیزکارگاه پروژه پتروشیمی چابهار به شفارش شرکت صاایران در تابستان ۱۳۸۹