فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه اداری شرکت آذرسیماب

سایت

عسلوییه - بوشهر

مشتری

شرکت آذر سیماب

تاریخ

زمستان ۱۳۸۷

مساحت

۴۶۷ متر مربع

مدت زمان پروژه

۴۵ روز

ساختمان پیش ساخته اداری برای تجهیزکارگاه شرکت آذر سیماب درشهرستان عسلوییه استان بوشهر با استفاده از سیستم فریم فلزی و پوشش دیوار و سقف ساندویچ پانل پلی یورتان دو رو ورق گالوانیزه .